3+ groep

Op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben we een 3+ groep de Bliksem, waar 16 kinderen per dag kunnen worden opgevangen. Dit is een groep waar kinderen vanaf 3 jaar voorbereid worden op de basisschool. In deze groep worden speciale ‘drie plus’ activiteiten aangeboden. In het verleden had de Regenboog horizontale groepen, ervaring is dus aanwezig. Uiteraard zijn de pedagogisch medewerksters uit het verleden geraadpleegd en nieuwe methoden zijn onderzocht.

De 3+ groep verschilt wat betreft indeling en inhoud van de andere andere groepen. De leidster biedt activiteiten aan die nog beter bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van peuters van drie jaar passen. Er wordt met gericht ontwikkelingsmateriaal gewerkt waardoor de kinderen spelenderwijs in aanraking komen met vaardigheden die ook op de basisschool van belang zijn. Daarnaast krijgen de peuters extra uitdaging tot zelfstandigheid.

Tijdens de dag is er aandacht voor:
• De spraak-taalontwikkeling en het voorbereidend ‘rekenen’;
• De sociale vaardigheden die juist op de basisschool belangrijk zijn zoals: het samenwerken, zelfstandig werken (zelf materialen pakken, opdrachtjes afmaken), groepswerken (naar elkaar luisteren, op je beurt wachten) en de zelfredzaamheid worden bevorderd;
• Een keuzebord, zodat de peuter gericht leert te kiezen waarmee en waar het gaat spelen. Ook oefenen we met het blijven spelen in een gekozen hoek gedurende een bepaalde tijd;
• De grote motoriek wordt optimaal gestimuleerd en de kleine motoriek verfijnd.

Op de 3+ groep wordt zoveel mogelijk buiten gespeeld voor de lichamelijke ontwikkeling en actieve interactie tussen de kinderen. Het uitgangspunt is vaak op stap te gaan naar de speeltuin, de kinderboerderij, de eendjes te voeren, de bibliotheek te bezoeken of gewoon een stukje te wandelen. Ook bij deze activiteiten proberen wij de sociale vaardigheden van de kinderen te bevorderen.

Ontwikkelingsgebieden 3+:

  • Sociaal/emotioneel
  • Zelfstandigheid
  • Motoriek
  • Taal
  • Rekenen