Skip to main content

Vakantie pakketten 2022

Pakket 1
11 weken vakantieopvang (alle vakantieweken).
Maandprijs: € 80,27, bij afname van één dag in de week.

Pakket 2
8 vakantieweken (3 weken zomervakantie plus alle andere vakantieweken).
Maandprijs: € 67,76, bij afname van één dag in de week.

Pakket 3
3 weken opvang in de zomervakantie.
Maandprijs: € 25,41, bij afname van één dag in de week.

Aantal opvanguren
Een uurtarief alleen zegt weinig. Van belang is het bedrag dat maandelijks aan u gefactureerd wordt. Daartoe is het nodig te weten hoeveel opvanguren wij in rekening brengen. Hieronder een opsomming:

Pakket 1
9,63 uur wordt per maand in rekening gebracht voor één vakantiedag opvang.

Pakket 2
7 uur wordt per maand in rekening gebracht voor één vakantiedag opvang.

Pakket 3
2,63 uur wordt per maand in rekening gebracht voor één vakantiedag opvang.

Een 3- of 8-weken pakket kan alleen worden afgenomen per 1 januari van elk jaar. Gedurende het jaar kan alleen een 11-weken pakket worden afgenomen. U wordt door middel van deze pakketten namelijk in de gelegenheid gesteld de kosten van vakantie opvang gespreid te betalen over twaalf maanden in plaats van alleen over de maanden waarin u opvang afneemt. Start u gedurende het jaar met het afnemen van het 11-weken vakantiepakket, dan wordt het maandbedrag herrekend.

Opzegging van een 11-weken pakket kan gedurende het jaar , opzegging van een 3- of 8-weken pakket kan alleen aan het eind van elk kalenderjaar. Hierbij dient de wettelijke opzegtermijn in acht te worden genomen.

Heeft u géén vakantiepakket, maar wel een contract voor reguliere BSO, en wilt u een losse dag aanvragen, dan brengen wij hiervoor € 101,64 per losse dag in rekening. Deze dag is uiteraard inclusief eten (lunch en tussendoortjes), drinken en uitjes. De dag loopt van 7.30 uur tot 18.00 uur.

Heeft u wel een vakantiepakket, dan past een extra dag mogelijk binnen ons unieke ruildagenbeleid en zal het niet tot een additionele rekening leiden.

Wilt u weten wat de brutokosten zijn voor uw specifieke situatie?
We maken graag een vrijblijvende offerte. Neemt u hiervoor contact op met de afdeling planning.