Tarieven

De bruto uurprijs voor de buitenschoolse opvang bedraagt in 2022: € 8.34.

Netto maandprijzen 2022
Wat de netto kosten zijn voor de kinderopvang is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De Belastingdienst geeft ouders namelijk een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang: kinderopvangtoeslag. U kunt deze toeslag aanvragen bij de Belastingdienst.
Wilt u weten of en hoeveel toeslag u kunt krijgen? Maak dan een proefberekening met de
rekenhulp van de Belastingdienst.

Om uw netto maandkosten te berekenen hanteert u de volgende rekensom:
Bruto uurprijs x aantal afgenomen opvanguren per maand -/- maandelijkse teruggave kinderopvangtoeslag = netto maandkosten kinderopvang.

De Kinderopvangtoeslag tabel over 2019 kan u tevens helpen bij uw netto berekening: Kinderopvangtoeslag tabel 2019

Aantal opvanguren

Een uurtarief alleen zegt weinig. Van belang is het bedrag dat maandelijks aan u gefactureerd wordt. Daartoe is het nodig te weten hoeveel opvanguren wij in rekening brengen. Hieronder een opsomming: Opvang uren BSO