Skip to main content

Inspectierapport

Onafhankelijke informatie over ons kinderdagverblijf leest u in het inspectierapport van de GGD. We krijgen elk jaar een onaangekondigde inspectie van de GGD. Tijdens het bezoek wordt gekeken naar ons pedagogisch klimaat, of ons personeel voldoet aan de geldende regels en naar veiligheid- en gezondheidsaspecten. Ook dit jaar zijn we weer goedgekeurd door de GGD.

Klik hier voor het meest recente rapport van ons kinderdagverblijf.