Skip to main content

Dagindeling

De dagindeling van de groepen ziet er dagelijks in grote lijnen hetzelfde uit. Het uitgangspunt van de bestaande dagindeling is dat de momenten van rust en activiteit zodanig zijn afgesteld dat de ontwikkeling van het kind voorop staat. De tijdsduur van een bepaalde activiteit wordt dus aangepast aan het concentratievermogen van het kind en van de groep in het algemeen.

Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid, daarom hanteert iedere pedagogisch medewerker op de groep dezelfde regels. Wij hanteren (globaal) de volgende dagindeling voor de dreumesen en peuters.
Baby’s hebben altijd hun eigen schema.

Dagopvang tijdschema

tussen 07.15/07.30 en 08.30 uur kinderen worden gebracht en overdracht vindt plaats
van 08.30 tot 09.30 uur vrijspelen
09.30 uur vers fruit met water
10.15 uur activiteit of vrijspelen
11.15 uur lunch met thee
12.30 uur naar bed of een rustige activiteit
aan tafel
14.30 uur kinderen uit bed
15.00 uur rauwkost met cracker en water
15.30 uur activiteit of vrijspelen
17.00 uur water met soepstengel of broodkorst
tussen 17.00 en 18.00 uur kinderen worden opgehaald en overdracht vindt plaats