Skip to main content

Op de groep

Wij vinden het belangrijk dat het kind zich vertrouwd en veilig voelt in de groep. Elk kind moet voelen dat het welkom en geliefd is. Door ons hechte team van pedagogisch medewerkers hebben de kinderen altijd bekende gezichten op de groep. Ook de groepsruimte voelt veilig voor kinderen omdat de indeling niet veel veranderd en alle onderdelen een vaste plaats hebben. Zo leren kinderen vanaf heel jonge leeftijd om hun eigen spulletjes uit de kast te halen en weer op te ruimen. Het lijkt voor ons als volwassenen misschien niet zo belangrijk, maar het geeft kinderen juist een extra gevoel van veiligheid en huiselijkheid.

Per groep worden maximaal 16 kinderen per dag opgevangen door drie pedagogisch medewerkers. De kinderen leren veel van elkaar. De kleintjes zien in de oudsten een voorbeeld en doen ze na. De oudere kinderen leren juist hoe ze rekening houden met een kleintje. Zij mogen vaak helpen met klusjes of een flesje helpen geven.
Op de peutergroep de Bliksem zijn dit 16 kinderen en 2 pedagogisch medewerkers. De leidster biedt activiteiten aan die nog beter bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van peuters van drie jaar passen. Er wordt met gericht ontwikkelingsmateriaal gewerkt waardoor de kinderen spelenderwijs in aanraking komen met vaardigheden die ook op de basisschool van belang zijn. Daarnaast krijgen de peuters extra uitdaging tot zelfstandigheid.

We zorgen ervoor dat alle kinderen liefdevol verzorgd worden. Zo zijn de gesprekken aan tafel tijdens het eten en drinken waardevolle momenten waarin we kinderen stimuleren om hun verhaal te vertellen. En door de kinderen samen te laten verven of een treinbaan te bouwen, leren we ze spelenderwijs delen en samen spelen.

We werken met het ontwikkelingssysteem “Uk en Puk”. Elke zes weken krijgen de kinderen activiteiten aangeboden in een ander thema, afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Daarnaast bieden we een gevarieerd (activiteiten) programma, waaronder voorlezen, zingen, knutselen, vrijspelen, kringspelen, buitenspelen en wandelen.