Skip to main content

Onze visie en missie

De Regenboog is een professionele organisatie met deskundige en betrokken medewerkers die zorgen dat uw kind zich veilig voelt en alle ruimte krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. Dit betekent dat we vertrouwen, geborgenheid en warmte willen bieden in een kleinschalige, laagdrempelige en vooral persoonlijke omgeving. Met behulp van divers speel-, spel-, en leermateriaal zorgen wij voor een natuurlijke overgang van baby, naar peuter, naar schoolkind.

Wij bieden opvang van hoogwaardige kwaliteit met oog voor de behoeften en belangen van de kinderen, ouders en medewerkers. Naast de aandacht voor het kind heeft een goed oudercontact onze prioriteit, om zodoende de begeleiding en verzorging van de kinderen zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de thuissituatie.

Op deze manier maken wij samen met de kinderen en hun ouders stappen naar de toekomst zodat alle kinderen een evenwichtige start hebben om te groeien in de maatschappij van morgen.