Skip to main content

Ziektebeleid Stichting Kinderdagverblijf De Regenboog

Wij handelen volgens de productie van het RIVM ‘Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid, Informatie over ziektebeelden voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang’(2018).

Wij wijken echter op een aantal punten af. Deze beschrijven wij hieronder.

Wanneer mag een kind niet gebracht worden als het ziek is?

  • De temperatuur van het kind is 38° C of hoger. Wij handelen ook overeenkomstig dit beleid wanneer een kind op het kind centrum verhoging krijgt. Het is voor pedagogisch medewerkers dus van belang dat ouders duidelijke informatie geven over hoe het met het kind gaat tijdens de overdracht.
  • Het kind heeft een besmettelijke aandoening. Bij sommige infectieziekten, die ernstig kunnen zijn, mag het zieke kind nietnaar het kinderdagverblijf komen om zo de groep, eventuele zwangere moeders en de beroepskrachten te beschermen. Het tijdelijk niet toelaten van een kind wordt ‘wering’ genoemd. Een kind wordt alleen geweerd als anderen nog niet besmet zijn.
  • Het kind nog niet 24 uur klachtenvrij is. Kinderen zijn weer welkom op onze opvang nadat ze 24 uur klachtenvrij zijn, waaronder in ieder geval koortsvrij.

Bij kinderzeer/krentenbaard wijken wij af van de productie van het RIVM uit 2018. Ons beleid is dat bij een vermoeden van kinderzeer/krentenbaard de ouders wordt gevraagd met het kind naar de huisarts te gaan. Zolang er vocht uit blaasjes komt, is er namelijk kans op besmetting. Binnen 48 uur na aanvang van de behandeling met medicijnen, is de kans op besmetting afgenomen tot nihil en is het kind weer welkom.

Indien de krentenbaard veroorzaakt wordt door de Staphylococcus aureus zoals meestal het geval is, is het risico op complicaties na besmetting voor zwangeren niet groter dan voor anderen. Maar de Streptokok groep A kan bij pasbevallen vrouwen met een ruptuur, episiotomie of na een keizersnede een verhoogde kans geven op kraamvrouwenkoorts. Krentenbaard is in principe niet gevaarlijk voor de ongeboren vrucht.

Voorzorgsmaatregelen zijn afhankelijk van de aard van het contact met een kind met krentenbaard. Nauw contact (meer dan 4 uur per dag of 20 uur per week, samen op een kamer slapen of direct slijmvliescontact) wordt afgeraden.