Het team

We werken alleen met gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Al onze medewerkers hebben Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De pedagogisch medewerkers zorgen voor een breed aanbod aan activiteiten voor kinderen om zich op lichamelijk, zintuiglijk, spraak en taal, cognitief en emotioneel gebied te ontwikkelen.

Een belangrijk uitgangspunt voor onze medewerkers is om het kind, de ouders en collega’s te behandelen zoals jezelf ook behandeld wenst te worden. Ook zijn ze zich bewust van hun voorbeeldfunctie, omdat kinderen op jonge leeftijd vooral leren door af te kijken wat er in hun directe omgeving gebeurt.