Skip to main content

Konnect

Meer betrokkenheid bij de opvang

De Regenboog maakt gebruik van het ouderportaal van Konnect. In dit ouderportaal (via internet of via de app) draait alles om uw kind. Ouders worden automatisch op de hoogte gehouden over nieuwe ontwikkelingen door middel van e-mailberichten. U kunt hierbij denken aan een melding wanneer er nieuwe foto’s van uw kind geplaatst zijn of een dagverslag aan het einde van de dag. Uw kunt uw kind afmelden wanneer hij/zij ziek is of wanneer u op vakantie gaat. U kunt tevens een ruildag aanvragen op een dag dat u extra opvang nodig heeft. Tijdens de rondleiding of intake wordt de applicatie Konnect nader toegelicht.