Skip to main content

De ontwikkeling van uw kind

Onze pedagogisch medewerkers volgen en monitoren de ontwikkelingen van uw kind. Tijdens het jaarlijkse oudergesprek bespreken we onze bevindingen met de ouders.

De pedagogisch medewerkers spelen een grote rol in het helpen van de kinderen bij het leren van sociale vaardigheden. Het is mooi om te zien hoe kinderen leren samen te leven door met elkaar te spelen, ruziën en het weer goedmaken, elkaar te helpen, verdriet te delen en door te praten over wat ze meemaken.

We zien dat ieder kind graag wil ontdekken en spelen. Door dingen uit
te proberen, mee te maken en te oefenen, verkennen ze hun eigen mogelijkheden. Wij geven kinderen de kans om te ontdekken.