Skip to main content

De oudercommissie

De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders in het behartigen van de belangen met betrekking tot de opvang van de kinderen. Bij de opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind maar ook om de wensen van de ouders voor hun kinderen.

De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat op De Regenboog gevoerd wordt door gevraagd en ongevraagd adviezen te geven.

Vacature leden Oudercommissie

Vindt u het ook zo belangrijk dat de belangen van de kinderen bij De Regenboog zo goed mogelijk behartigd worden?

Als lid van de oudercommissie heeft u hier invloed op. Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die lid willen worden van de oudercommissie. De oudercommissie behartigt de belangen met betrekking tot de opvang van de kinderen en vertegenwoordigt de ouders. Bij de opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind maar ook om de wensen van de ouders met betrekking tot hun kinderen.

De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat op De Regenboog gevoerd wordt door gevraagd en ongevraagd adviezen te geven. Bent u geïnteresseerd in een functie binnen de oudercommissie dan kunt u dit kenbaar maken via het e-mailadres: info@kdvderegenboog.nl.