Skip to main content

Ons pedagogisch beleid

We geloven dat ieder kind de natuurlijke drang heeft om zich te ontwikkelen. Deze ontwikkeling verloopt bij ieder kind vanaf de geboorte volgens een uniek patroon. Wij zijn van mening dat deze ontwikkeling alleen tot stand kan komen door een kindgerichte stimulans door de omgeving en het creëren van een pedagogisch klimaat. Kinderdagverblijf de Regenboog biedt kinderen die kans om zich optimaal te ontwikkelen op zowel lichamelijk, sociaal-emotioneel, cognitief, taalvaardig en creatief gebied. We doen dit door echt naar (de ontwikkeling van) uw kind te kijken.

Ons beleid wordt ook gevormd door onze naam. Een regenboog maakt kinderen blij en enthousiast én is veelkleurig. Wij vinden het belangrijk dat kinderen voorbereid worden op een samenleving met onderlinge verbondenheid en toch verschillen. Zo worden kinderen zich bewust van de gangbare maatschappelijke waarden en normen, waarbij de eigenheid van de achtergrond van de kinderen niet in het geding komt.

Ons pedagogisch beleid is op te vragen door een mail te sturen naar planning@kdvderegenboog.nl.

Nieuwe ouders krijgen een exemplaar mee tijdens het intakegesprek.