Skip to main content
 

Peutergroepen

Wij geloven dat ieder kind de natuurlijke drang heeft om zich te ontwikkelen. Deze ontwikkeling verloopt bij ieder kind vanaf de geboorte volgens een uniek patroon. Wij zijn van mening dat deze ontwikkeling alleen tot stand kan komen door een kindgerichte stimulerende omgeving en het creëren van een pedagogisch klimaat. Kinderdagverblijf de Regenboog biedt kinderen die kans om zich optimaal te ontwikkelen op zowel lichamelijk, sociaal-emotioneel, cognitief, taalvaardig en creatief gebied. We doen dit door echt naar (de ontwikkeling van) uw kind te kijken.

Peuters die toe zijn aan meer uitdaging, meer ‘schoolse’ activiteiten of juist een extra steuntje in de rug nodig hebben als voorbereiding op de basisschool kunnen in een van onze peutergroepen (Bliksem, Tornado en Dondersteentjes) terecht.

Binnen de Regenboog werken we met het VVE programma Uk&Puk. De peutergroepen gaan er veel op uit, leren we de kinderen samen te werken en zetten ze al hun eerste stapjes richting taakgericht spelen/werken. Dit alles gebeurt niet binnen een school, maar binnen de beschermde omgeving van het kinderdagverblijf zonder dat zij al in contact komen met de pre pubers van bijvoorbeeld een willekeurige groep 8.

De kinderen zijn minimaal twee dagen aanwezig op de peutergroepen om het hechtingsproces een goede kans te geven en om hetgeen zij leren te laten beklijven, maar ook om bijvoorbeeld te leren vriendschappen te sluiten en te wennen aan een schoolser ritme.

Vanaf een verticale groep stroomt een kind vanzelf door naar een van onze peutergroepen. Wij kijken uiteraard wanneer een kind er echt aan toe is. De leeftijd van twee jaar is namelijk niet voor elk kind een natuurlijk overstapmoment naar een peutergroep. Wij houden rekening met de interesses en het individuele ontwikkelingsniveau van uw peuter en stimuleren de ontwikkeling van de individuele talenten. Uiteraard hebben wij het spelenderwijs leren hoog in ons vaandel staan!

Bliksem (locatie Waldijk)
Op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is onze peutergroep de Bliksem open op onze locatie aan de Benningskamplaan, waar 16 peuters per dag kunnen worden opgevangen.
Dit is een groep waar peuters voorbereid worden op de basisschool door middel van het VVE programma Uk&Puk.

Deze groep verschilt wat betreft indeling en inhoud van de andere groepen. De leidsters (pedagogisch medewerkers) bieden activiteiten aan die nog beter bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van peuters passen. Er wordt met gericht ontwikkelingsmateriaal gewerkt waardoor de kinderen spelenderwijs in aanraking komen met vaardigheden die ook op de basisschool van belang zijn. Daarnaast krijgen de peuters extra uitdaging tot zelfstandigheid.

Tijdens de dag is er onder andere aandacht voor:

  • De spraak-taalontwikkeling en het voorbereidend ‘rekenen’;
  • De sociale vaardigheden die juist op de basisschool belangrijk zijn: het samenwerken, zelfstandig werken (zelf materialen pakken, opdrachtjes afmaken), groepswerken (naar elkaar luisteren, op je beurt wachten) en de zelfredzaamheid worden bevorderd;
  • Een keuzebord, zodat de peuter gericht leert te kiezen waarmee en waar het gaat spelen. Ook oefenen we met het blijven spelen in een gekozen hoek gedurende een bepaalde tijd;
  • De grote motoriek wordt optimaal gestimuleerd en de kleine motoriek verfijnd.

Op de peutergroep wordt zoveel mogelijk buiten gespeeld voor de lichamelijke ontwikkeling en actieve interactie tussen de kinderen. Het uitgangspunt is vaak op stap te gaan naar de speeltuin, een museum, de kinderboerderij, de eendjes, de bibliotheek of gewoon een stukje te wandelen. We krijgen ook af en toe bezoek, bijvoorbeeld van een echt theater gezelschap of iemand met een bijzonder beroep. Ook bij deze activiteiten proberen wij de sociale vaardigheden van de peuters te bevorderen. Om letterlijk geen natte voeten te krijgen, hebben wij laarsjes beschikbaar voor alle peuters.

Op de peutergroepen wordt ook gewerkt met een planbord. Dit is vergelijkbaar met een planbord in groep 1. Kinderen leren onder andere meer over de datum, de dagen van de week, de seizoenen en het weer. Daarnaast wordt het dagritme besproken door middel van dagritmekaarten. Het werken met helpende handjes laat kinderen een dag de hulp zijn van de pedagogisch medewerkers. Kinderen groeien die dag net iets meer dan op andere dagen.

Het planbord staat centraal tijdens het kringmoment rond 09.00 uur, de formele start van de dag waar onder het genot van fruit en drinken de kinderen mogen vertellen over hetgeen zij hebben meegemaakt of wat hen bezig houdt. Daarnaast wordt de dag doorgesproken met elkaar. Een interactief moment waarop de kinderen allemaal stuk voor stuk even in de schijnwerpers staan.

Naast een planbord, is er ook bij elk thema, elke gebeurtenis en elk seizoen een thematafel. De thema tafel wordt gevuld met spullen die passen bij het thema. Kinderen mogen ook met de spullen spelen tijdens de keuze momenten. Ter illustratie de thematafel bij het thema ‘natuur’. Uiteraard wordt er binnen elk thema heerlijk geknutseld en verzameld door de kinderen.

Tornado (locatie De Juffer)
Onze peutergroep de Tornado is open van maandag tot en met donderdag op onze locatie aan De Juffer. De dagindeling en het activiteitenaanbod van de Tornado is vergelijkbaar met dat van de Bliksem. Op de Tornado worden echter maximaal 15 peuters opgevangen. In deze kleine groep kunnen de leidsters (pedagogisch medewerker) iedere peuter nog meer  individuele aandacht geven. Wij richten ons op wat uw peuter kan en sluiten daarbij aan.

Uk & Puk
Uk&Puk is een VVE erkend totaalprogramma. Behalve aan spraak en taal werkt Uk & Puk aan sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels.
https://www.zwijsen.nl/lesmethodes/uk-puk

Spelen is ontdekken en spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. De activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk hoeven baby’s, dreumesen en peuters met Uk & Puk geen lesjes te leren. Uk & Puk leert ukken nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn. Door lekker te spelen dus! Als extra steuntje in de rug is er voor bijna 4-jarigen het activiteitenthema ‘Ik ga naar de basisschool’. Dit thema vormt een rode draad door onze peutergroepen.

Beweegvloer van Spinglab
Waarom is bewegend leren belangrijk? Kinderen leren door spelen, ontdekken, vallen en weer opstaan. Het liefst samen. Met de beweegvloer bouwen we daarom aan een wereld waar alles amen komt. Door het toepassen van technologie en beweging leren kinderen niet alleen met hun hoofd, maar beleven ze het met hun hele lichaam.
https://www.youtube.com/watch?v=04Y0-5NosZM
Op onze locaties aan de Benningskamplaan en de Juffer, maar ook op onze BSO beschikken wij over een beweegvloer waar al honderden uren is geleerd, gespeeld en vooral ook veel gelachen.

Overdracht basisschool
Wij garanderen een warme overdracht tussen onze peutergroep en de school waar de peuters vervolgens naartoe gaan. Er is samenwerking en afstemming tussen pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de onderbouw van diverse basisscholen in Uitgeest en daar buiten.

Aanmelden en plaatsing
Kinderen die reeds worden opgevangen op ons kinderdagverblijf stromen automatisch door. Kinderen die nog niet worden opgevangen, kunnen worden ingeschreven via onze website. Na inschrijving ontvangt u een aanbod voor plaatsing voor uw peuter.
Het is mogelijk dat u in aanmerking kunt komen voor kinderopvang-toeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. De kinderopvangtoeslag (gedeeltelijk inkomensafhankelijk) kunt u aanvragen bij de belastingdienst. Onze administratie kan u hierover nader informeren of ga naar www.toeslagen.nl.

Kennismaking
Goed kennismaken kan niet via een website. U bent daarom van harte welkom voor een rondleiding waarbij wij u antwoord geven op al uw vragen over de opvang en u en uw peuter even sfeer kunnen proeven.