Skip to main content

Camera toezicht

Op onze locatie aan de Benningskamplaan hangen buiten en in de slaapkamers camera’s ter bescherming van de Regenboog, haar medewerkers en kinderen. De beelden worden conform wetgeving 28 dagen bewaard en daarna vernietigd.  Het vier-ogen beleid ligt ten grondslag aan de camera’s in de slaapkamers en worden conform wetgeving gebruikt.

Onze locatie aan De Juffer staat volledig onder cameratoezicht.

Op onze locatie aan de Zienlaan is geen sprake van cameratoezicht. Op deze locatie zijn buiten dagelijks veel vrijwilligers aanwezig en er is altijd een medewerker met de kinderen buiten. Aan het vier-ogen beleid wordt voldaan.