Groepen

Druppies

Op de Druppies worden kinderen tussen nul en vier jaar opgevangen.

Zonnestraaltjes

Op de Zonnestraaltjes worden kinderen tussen nul en vier jaar opgevangen.

Windhoos

Op de Windhoos worden kinderen tussen nul en vier jaar opgevangen.

Bliksem (opvang vanaf 3 jaar)

Op de Bliksem worden kinderen opgevangen vanaf hun derde verjaardag.

Dondersteentjes

Peuters die toe zijn aan meer uitdaging, meer ‘schoolse’ activiteiten of juist een extra steuntje in de rug nodig hebben als voorbereiding op de basisschool kunnen in onze peutergroep terecht.

Op woensdagochtend vanaf 07.30 tot 13.00 uur is uw peuter van harte welkom om deel te nemen aan de peutergroep. Onze peutergroep bestaat uit maximaal 8 kinderen, in deze kleine groep kan de leidster (pedagogisch medewerker) iedere peuter voldoende individuele aandacht geven.

BSO

De BSO is voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. Wij bieden de kinderen sport en spel naast de activiteiten van een reguliere BSO.