Skip to main content

Pedagogisch coach / Beleidsmedewerker

Per 2019 is bij wet verplicht gesteld dat elke organisatie een pedagogisch coach/ beleidsmedewerker in moet zetten voor een wettelijk vastgesteld aantal uur per jaar. De functie mag gecombineerd worden uitgevoerd. Het mag ook twee medewerkers betreffen. Omdat de Regenboog een kleine organisatie is, hebben wij gekozen voor een meewerkend pedagogisch coach/beleidsmedewerker in één functie. In de bijlage staat meer over hoe wij hier uitvoering aan geven binnen onze organisatie.

Beleid pedagogisch coach/ beleidsmedewerker