Skip to main content
Monthly Archives

juli 2016

Communiceren via “Konnect”

By Nieuws

Via “Konnect” communiceren met Kinderdagverblijf de Regenboog

Vanaf 29 augustus gaan wij communiceren via een app “Konnect”. Hiermee  willen wij u een beter beeld geven van wat er zich afspeelt tussen het brengen en het ophalen van uw kind(eren). Om dit te kunnen realiseren, gaan we samenwerken met Konnect. Konnect is een aanbieder van gepersonaliseerde Apps en ouderportalen voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Zij werken al jaren samen met andere kinderopvangorganisaties Konnect biedt ons de mogelijkheid u meer te betrekken, u een beeld te geven van wat er gebeurt tussen het brengen en het weer ophalen van uw kind(eren).

Konnect biedt een veilige en afgeschermde omgeving om informatie met u te delen. Bij de ontwikkeling van Konnect zijn hoge eisen gesteld aan de beveiliging. Hierdoor bepalen wij welke ouders en medewerkers toegang hebben tot welke informatie. Daarnaast worden alle gegevens beveiligd opgeslagen.

Wat betekent het voor u als ouder?

Vooropgesteld: het persoonlijk contact met u als ouder is en blijft het allerbelangrijkste. De samenwerking met Konnect vervangt op geen enkele manier het persoonlijk contact tussen medewerkers, de Regenboog en ouders. Er komen hooguit contactmomenten bij.

  • Communicatie over uw kind zal plaatvinden via de app/het portaal. De app is te downloaden in App store van Apple of in de Playstore van Android.
  • We gaan digitaal schriften schrijven. Aan het einde van de dag, bij voorkeur voordat u uw kind komt halen,
    ontvangt u dan van ons een bericht met foto of video waarin u al kunt lezen over de belevenissen van de dag. Zelf kunt u vanzelfsprekend ook schrijven en foto’s delen in het schrift.
  • Foto’s van uw kind worden via de app/portaal gedeeld met de ouders van kinderen waarmee uw kind op de foto staat, waarbij u primair de foto’s van uw eigen kind zult zien. Niet langer zoeken in digitale albums; u ontvangt de foto’s waarop uw kind staat rechtstreeks.
  • Wanneer uw kind afscheid neemt van onze opvang, heeft u nog ruimschoots de tijd om alle foto’s te downloaden en eventueel geschreven teksten te bewaren en eventueel uit te printen.
  • Extra dagen en Ruildagen aanvragen en afwezigheden melden kunt u digitaal doen via de app.

Onbeperkte ruildagen

By Nieuws

Onbeperkt ruildagen bij Kinderdagverblijf de Regenboog.

Bij kinderdagverblijf de Regenboog vinden we het belangrijk dat ouders zoveel mogelijk flexibiliteit ervaren om werk en kinderen te combineren. Daarom hanteren wij een ruim en flexibel ruilbeleid. Dat houdt in dat een afwezige dag in hetzelfde kalenderjaar naar keus ingezet kan worden op een andere dag dan de contractdag(en) (mits er een plaatsje is op de eigen (of andere (dagopvang)) groep).

Ook is er een mogelijkheid tot verlengde opvang tot half 7. Ook deze opvang wordt in ons ruildagen systeem meegenomen en niet meteen in rekening gebracht. Aan het eind van het kalenderjaar wordt bekeken of de afwezige en extra dagen in evenwicht zijn. Zijn er meer extra dagen dan wordt dit in februari van het volgend jaar gefactureerd.