Skip to main content

Onbeperkt ruildagen bij Kinderdagverblijf de Regenboog.

Bij kinderdagverblijf de Regenboog vinden we het belangrijk dat ouders zoveel mogelijk flexibiliteit ervaren om werk en kinderen te combineren. Daarom hanteren wij een ruim en flexibel ruilbeleid. Dat houdt in dat een afwezige dag in hetzelfde kalenderjaar naar keus ingezet kan worden op een andere dag dan de contractdag(en) (mits er een plaatsje is op de eigen (of andere (dagopvang)) groep).

Ook is er een mogelijkheid tot verlengde opvang tot half 7. Ook deze opvang wordt in ons ruildagen systeem meegenomen en niet meteen in rekening gebracht. Aan het eind van het kalenderjaar wordt bekeken of de afwezige en extra dagen in evenwicht zijn. Zijn er meer extra dagen dan wordt dit in februari van het volgend jaar gefactureerd.