Skip to main content

Kinderopvang leidt tot een hoger inkomen voor moeders, betere schoolprestaties van kinderen en meer kans op werk op latere leeftijd. Ook creëert de overheidsbijdrage aan kinderopvang op de korte termijn een verhoging van het bruto binnenlands product met  4,5 miljard euro en op de lange termijn met 5,2 miljard euro. De welvaart in Nederland stijgt met zo’n 1 miljard euro per jaar. Dat zijn de belangrijkste conclusies van SEO Economisch Onderzoek naar de waarde van kinderopvang voor onze maatschappij. Het onafhankelijke onderzoek is een initiatief van Brancheorganisatie Kinderopvang, die het hoog tijd vindt de discussie over kinderopvang te verplaatsen van kostenpost naar verdienvermogen.

Werkende moeders verdienen 50.000 euro meer dan vrouwen die (tijdelijk) stoppen met werkenBranche
Eén op de drie ouders maakt gebruik van kinderopvang. Het gaat om bijna 640.000 kinderen die twee a drie dagen per week naar een vorm van opvang gaan. Kinderopvang is daarmee voor veel ouders onmisbaar, maar ook voelbaar in de portemonnee. Terwijl het op de lange termijn  juist geld oplevert. De onderzoekers concluderen namelijk dat moeders die na de geboorte van hun kind een jaar stoppen met werken, tot aan hun pensioen 16.000 euro minder verdienen. Stopt een vrouw vier jaar, dan loopt dit op tot wel 50.000 euro. De werkervaring die zij missen omdat ze er een periode uit zijn, zorgt ervoor dat ze moeilijker terug komen op de oude positie met bijbehorend salaris.

Kinderopvang levert een rendement van 1 miljard euro op
De overheidsbijdrage aan kinderopvangtoeslag van zo’n 1,8 miljard euro leidt op zowel korte als lange termijn tot een hogere arbeidsproductiviteit van moeders. Zonder de subsidie zou het gebruik van kinderopvang 58 procent lager liggen, werkten moeders 10 procent minder uren en zouden zo’n 56.400 moeders helemaal niet werken. Daardoor derven zij inkomen, dragen zij minder belasting en sociale premies af en doen zij vaker een beroep op een uitkering. Doordat met name moeders blijven werken levert dit de samenleving als geheel op lange termijn 5,2 miljard euro op. Daar tegenover staat dat ouders die werken minder vrije tijd en minder tijd hebben voor onbetaalde arbeid, wat een waarde heeft van 3 miljard euro. Tellen we daar 1,2 miljard euro bij op voor kosten die ouders maken voor kinderopvang, blijft netto een waarde over van 1 miljard euro per jaar.

Kinderopvang leidt tot betere schoolprestaties & meer kans op werk op latere leeftijd
De onderzoekers concluderen dat goede kinderopvang tot betere schoolprestaties leidt. Voor kinderen met laag opgeleide ouders resulteert het ook tot betere cognitieve vaardigheden en een hoger inkomen, gemiddeld zo’n 14%. De kwaliteit van kinderopvang, die de afgelopen jaren flink is gestegen, is daarbij een cruciale factor. Investeren aan het begin van hun leven, waardoor kinderen vaker naar de opvang gaan, heeft een positief effect op de levensloop en daarmee ook op de toekomst van onze maatschappij.

Hoe hoger de kwaliteit, hoe beter
De kwaliteit van de Nederlandse kinderdagverblijven is de afgelopen jaren gestegen en is nu vergelijkbaar met een land als Zweden. In vergelijking met ons omringende landen is in Nederland het aantal medewerkers op het aantal kinderen hoog. Vastgesteld is dat hoe hoger de kwaliteit van kinderopvang, hoe beter de emotionele ontwikkeling van kinderen en de schoolprestaties op lange termijn. Onderzoek laat geen eenduidig effect zien van het verhogen van het opleidingsniveau van medewerkers in de sector. Verschillende onderzoeken laten wel een positief effect zien van gerichte trainingen voor pedagogisch medewerkers op educatieve interactievaardigheden met het kind.

Feiten & cijfers
112.000 medewerkers sector – 75.000 werknemers en 37.000 gastouders
– 638.000 kinderen maken gebruik van kinderopvang
– Kinderen gaan zo’n 19 uur per week naar de opvang
– In 2014 gaven ouders, werkgevers en overheid in Nederland gezamenlijk 0,5 procent van het Bruto Binnenlands Product uit aan kinderopvang (bijna € 3 miljard).
– Kwaliteit Nederlandse kinderopvang is verglijkbaar met Zweden
– Het aantal medewerkers op het aantal kinderen is in Nederland in vergelijking met ons omringende landen hoog.