Skip to main content

Peuters die toe zijn aan meer uitdaging, meer ‘schoolse’ activiteiten of juist een extra steuntje in de rug nodig hebben als voorbereiding op de basisschool kunnen in onze peutergroep terecht.

Voor wie?
Op woensdag- en vrijdagochtend vanaf 07.30 tot 13.00 uur is uw peuter van harte welkom om deel te nemen aan de peutergroep. Onze peutergroep bestaat uit maximaal 8 kinderen. In deze kleine groep kan de leidster (pedagogisch medewerker) iedere peuter voldoende individuele aandacht geven.

Wij richten ons op wat uw peuter kan en sluiten daarbij aan. Wij houden rekening met de interesses en het individuele ontwikkelingsniveau van uw kind en stimuleren de ontwikkeling van de individuele talenten. Uiteraard hebben wij het spelenderwijs leren hoog in ons vaandel staan!

Tijdens de peuterochtenden is er aandacht voor:
•  De spraak-taalontwikkeling en het voorbereidend ‘rekenen’;
•  De sociale vaardigheden die juist op de basisschool belangrijk zijn zoals: het samenwerken, zelfstandig werken (zelf materialen plakken, opdrachtjes afmaken), groepswerken (naar elkaar luisteren, op je beurt wachten) en de zelfredzaamheid worden bevorderd;
•  Een keuzebord, zodat de peuter gericht leert te kiezen waarmee en waar het gaat spelen. Ook oefenen we met het blijven spelen in een gekozen hoek gedurende een bepaalde tijd;
•  De grote motoriek wordt optimaal gestimuleerd en de kleine motoriek verfijnd.

De ochtend is inclusief fruit, drinken en lunch.

Overdracht basisschool
Wij garanderen een warme overdracht tussen onze peutergroep en de school waar de kinderen vervolgens naartoe gaan. Er is samenwerking en afstemming tussen pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de onderbouw van diverse basisscholen in Uitgeest.

Aanmelden en plaatsing
U kunt uw kind inschrijven via onze website. Na inschrijving ontvangtu een bericht van plaatsing op onze aanmeldlijst. Als er een plaats beschikbaar is, kunt u een contract afsluiten.

Het is mogelijk dat u in aanmerking kunt komen voor kinderopvang-toeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. De kinderopvangtoeslag (gedeeltelijk inkomensafhankelijk) kunt u aanvragen bij de belastingdienst. Onze administratie kan u hierovernader informeren of ga naar www.toeslagen.nl.

Kennismaking
Goed kennismaken kan niet via een website. U bent daarom van harte welkom voor een rondleiding waarbij wij u antwoord geven op al uw vragen over de opvang.

Download onze flyer